Tủ điều khiển

Phân loại tủ điện điều khiển

  • Tủ điện điều khiển động cơ trực tiếp
  • Tủ điện điều khiển động cơ bằng biến tần
  • Tủ điện điều khiển bằng PLC
  • Tủ điện điều khiển chiếu sáng
  • Tủ điện điều khiển máy