Biến Dòng EMIC 100/5A

  • Điện áp định mức: 600V
  • Dòng điện sơ cấp: 100A
  • Dòng điện thứ cấp: 5A
  • Tỷ số biến dòng: 100/5A
  • Cấp chính xác: 0.5
  • Dung lượng; 5VA
  • Số vòng dây sơ cấp: 2
  • Kiểu: CT0.6