Que điện trở nhiệt

  • Điện áp: 220V
  • Đường kính: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, đặt theo yêu cầu
  • Chiều dài: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 150, 180, 200mm, đặt theo yêu cầu
  • Công suất: Từ 75 đến 500W tùy thuộc vào đường kính và độ dài ty nhiệt.