CÁP ĐỒNG TRẦN-CADISUN

Tổng quan
– Quy cách: Cu
– Ruột dẫn: Đồng 99.99% không ủ mềm
– Số lõi: 1
– Kiểu ruột dẫn: Sợi đồng bện tròn cấp 2.
– Mặt cắt danh định: Từ 4 mm2 đến 400 mm2