CÁP ĐIỆN CXV-0.6/1kV-CADIVI

Tổng quan

  • Cáp CXV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện.
  • Cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
  • TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
  • TCVN 6612/ IEC 60228