CÁP ĐIỆN CVV-300/500V-CADIVI

Liên hệ

Tổng quan

  • Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện.
  • Cấp điện áp 300/500 V, lắp đặt cố định.
  • TCVN 6610-4/ IEC 60227-4
  • TCVN 6612/ IEC 60228