CÁP DVV-0.6/1kV-CADIVI

Tổng quan

  • Cáp điều khiển không màn chắn chống nhiễu DVV sử dụng cho mạch điều khiển.
  • Cấp điện áp 0,6/1 kV, tần số 50Hz, lắp đặt cố định.
  • TCVN 5935-1 / IEC 60502-1
  • TCVN 6612 / IEC 60228
  • JIS C 3401-1992